Castelló d'Empúries > Municipi > Educació > Pla Educatiu d'Entorn

cos lletra

Idioma

destacats

 


Pla Educatiu d'Entorn
QUÈ ÉS UN PLA EDUCATIU D’ENTORN?

Un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa els Plans Educatius d’Entorn per potenciar aquelles iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a aquestes necessitats.
Els PEE s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits i fràgils i a les edats més vulnerables, particularment a l’alumnat de la franja 10-16 anys i als   nois/es nouvinguts o amb risc d’exclusió social, per tal d’assegurar-ne la igualtat d’oportunitats.
Els PEE tenen com a objectiu general promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana. Les actuacions d’un PEE s’emmarquen dins els següents objectius: incrementar l’èxit escolar,  millorar el vincle entre família, escola i entorn, enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius.

I EL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES?

Ara fa quatre anys que la nostra vila va iniciar una experiència de col·laboració entre administracions que ha fet possible que el Departament d’Enseny i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries treballin de manera coordinada per afavorir la cohesió social, la interculturalitat tot potenciant l’ús de la llengua catalana.

Com sabem, el nostre municipi acull un gran nombre de població nouvinguda.  Conviuen 73 nacionalitats diferents que representen un 53% de la població. Això fa que la nostra vila estigui en constant transformació i, per tant, hem de donar resposta  a noves situacions i necessitats. Entenem que l’educació és el motor de la societat, és per això que valorem molt positivament aquesta iniciativa oberta i innovadora que aposta pel desenvolupament comunitari del nostre municipi.
Avui, i seguint l’esperit del Pla Educatiu d’Entorn de portar a terme un treball basat en la col·laboració, us presentem el programa d’activitats del curs 2010-2011. Des del compromís il·lusionat de continuar la tasca iniciada, i amb el ferm propòsit d’aconseguir les fites proposades, us agraïm la vostra col·laboració i participació, alhora que us encoratgem a fer vostres aquestes propostes per al nou curs escolar.

INFORMACIÓ:

Pla Educatiu d'Entorn de Castelló d'Empúries

Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

Convent de Santa Clara ,

C/Carbonar, 2

Tel.:972 158 643

A/e: plaeducatiuentorn@castello.cat

Web: www.castello.cat

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: