Castelló d'Empúries > Municipi > Medi Ambient > La Mobilitat Sostenible

cos lletra

Idioma

destacats

 


La Mobilitat Sostenible

Per les característiques topogràfiques del Castelló d’Empúries així com la tipologia de la població habitant i l’entorn sociourbanístic, el municipi és idoni per a la promoció i l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament i forma de lleure.

És per això que esdevé ja llarga la tradició per fomentar i difondre aquest tipus de mobilitat, amb nombroses actuacions entre les que destaquen:

La Via Verda de la Muga

Executada els anys 2003-04 entre la vila de Castelló i l’urbanització d’Empuriabrava, íntegrament dins del terme municipal de Castelló d’Empúries. Aquesta via, feta amb càrrec el Ministerio de Medio Ambiente –amb manteniment però a compte de l’Ajuntament– dins del programa “Caminos Naturales”, discorre pel marge esquerra de la Muga i el seu recorregut abasta un total de 5 km. Val a dir que també és apta per anar-hi a peu o amb qualsevol mitjà sempre i quan no sigui motoritzat.

La principal característica d’aquest itinerari és que ens permet contemplar de ben a prop els marges fluvials i la llera del riu Muga, gaudint de les ufanoses comunitats naturals d’aquest ecosistema. En els extrems del recorregut, el nucli de Castelló d’Empúries i la marina d’Empuriabrava reflecteixen dues realitats ben diferents de la Costa Brava. Per un costat els nuclis històrics i tradicionals, i per l’altra els espais lúdics i residencials de creació més recent.

A mig camí entre els edificis medievals i les àmplies avingudes de la ciutat turística, el territori es mostra ric i generós amb l’activitat agrícola, no exempt dels interessants valors naturals que caracteritzen els espais de plana i litoral empordanesos.La Ruta dels Estanys

Itinerari cicloturístic –promogut per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries– que permet recórrer i visitar aquells indrets més representatius del Parc Natural dels Aiguamolls. Aquest circuit, de més de 25 km de llargada, és senyalitzat i mantingut amb la col·laboració també de l’espai protegit.

Val a dir que des del Departament i les oficines de Turisme de l’Ajuntament es fa permanent difusió d’aquest circuit, en bona part mitjançant material de comunicació editat en cinc idiomes i que es distribueix de forma gratuita.

Desplegable de la Ruta dels Estanys 

El carril-bici del Salins

Als carrers Garbí i Xaloc hi trobem un carril-bici que, amb una llargada de 3,4 km, travessa de cap a cap la urbanització d’Empuriabrava. L’any 2009 aquesta via ha estat condicionada en el seu recorregut pel carrer Xaloc i junt al rec Salins, de manera que ara es tracta d’un carril segregat i especialment dissenyat pel seu recorregut amb bicicleta. Val a dir que en el seu extrem de llevant ens porta fins la platja de la Rubina.

Esmentem les grans possibilitats que aquest carril-bici té, complementada per l’alternativa d’interconnexió amb les ja esmentades Via Verda de la Muga i la Ruta dels Estanys.La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Anualment i des dels seus inicis, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’adhereix a la “Setmana de la Mobilitat sostenible i Segura”. Amb aquest objectiu, s’organitzen esdeveniments per la ciutadania, es promou el transport col·lectiu i es convoca a la ciutadania a una bicicletada popular (a partir de l’any 2009, en el marc de la campanya “Pedala contra el canvi climàtic”).Fulletó informatiu de l’any 2007  

Fulletó informatiu de l’any 2008  

Fulletó informatiu de l’any 2009  La Taula de la Promoció de la Bicicleta

Amb motiu de l’organització dels actes de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura de l’any 2007, l’Àrea de Polítiques Ambientals, Sostenibilitat i Participació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va creure adient crear un espai de participació ciutadana anomenat “Taula de la promoció de la bicicleta”. L’objectiu era consultar als ciutadans interessats les seves idees, opinions i suggeriments sobre (1) quines polítiques caldria fer per potenciar l’ús de la bicicleta i alhora (2) redactar un document de propostes d’actuació.

És a partir d’aquí que es va contactar amb diversos agents i ciutadania en general sensibilitzats en la mobilitat sostenible al municipi i l’ús de la bicicleta, com són AMPA’s, usuaris de la bici, representants del Parc Natural dels Aiguamolls, representants d’entitats, etc. i es va crear la Taula per debatre juntament amb tècnics municipals i polítics les prioritats per fer del municipi un referent en mobilitat sostenible i, concretament, potenciar l’ús de la bicicleta.

Val a dir que les sessions de treball d’aquesta Taula varen tenir lloc els dies 29/10/07, 13/11/07, 18/12/07, 24/01/08 i 13/03/08, en les quals participaren en diversos moments un total de 16 persones. En aquestes cinc sessions es treballà conjuntament, analitzant diversos aspectes de la mobilitat de la bicicleta al municipi, fent una diagnosi i valoració de les actuacions que caldria portar a terme per fomentar-ne l’ús. A partir de la realització d’aquesta Taula s’han recollit les propostes més genèriques i d’àmbit general i també s’ha treballat per definir una proposta de plànol de xarxa de carrils-bici que ocupà el gruix de temps en el conjunt de les sessions. Un dels trams d’aquesta xarxa és doncs la que es pretén ara adequar i potenciar amb la proposta que aquí es presenta.

Taula de la Promoció de la Bicicleta – Informe de resultats de les sessions del Grup de Treball

Proposta de Xarxa de carrils-bici

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: