Castelló d'Empúries > Municipi > Medi Ambient > L'Agenda 21 Local

cos lletra

Idioma

destacats

 


L'Agenda 21 Local


L’any 2009 el municipi de Castelló d’Empúries va iniciar l’elaboració de l’Agenda 21 Local, procés que en part va culminar amb la redacció i aprovació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). Aquest document de planificació va ser aprovat per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 27 de maig de 2010.

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) és un document de planificació estratègica, que estableix un seguit d’accions a portar a terme al municipi en el curt, mig i llarg termini, sempre amb criteris sostenibilistes. Es consideren en total fins a 91 accions distribuides en 7 línies estratègiques. Es tracta dels àmbits de l’ordenació eficient i vertebrada del territori, la preservació del patrimoni natural i cultural, l’optimització dels recursos naturals i la minimització d’impactes, la promoció d’una economia sostenible, diversificada i igualitària, la promoció de l’educació, la cultura i la cohesió social, el foment de la qualitat de vida, així com la potenciació de la comunicació i la participació.

Entre els documents elaborats al llarg d’aquest procés i que poden ser d’interès per a la ciutadania, hi trobem:

  • La Memòria Descriptiva sobre l’estat dels diferents paràmetres i vectors que defineixen el municipi de Castelló d’Empúries, ja sigui en l’àmbit estrictament ambiental, socioeconòmic o cultural.
  • La Diagnosi Estratègica la qual, a partir de la informació recollida a la Memòria i juntament amb les aportacions que sorgeixin de la participació ciutadana, ha estat la base per a la redacció del Pla d’Acció.
  • El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). Programa resultat de la diagnosi, de la prospecció de les problemàtiques subjectives detectades, de les possibilitats tècnico-financeres, així com de la voluntat dels sectors que intervenen en la dinàmica socioeconòmica del municipi. Fruit del consens, el PALS estableix programes i objectius, incorpora l’evolució periòdica mitjançant l’ús d’indicadors, assigna pressupostos i considera línies de crèdit o subvencions, defineix agents i responsabilitats i marca un calendari d’execució. El Pla d’Acció Local s’estructura a partir de la identificació de línies estratègiques, la proposta de programes d’actuació i la definició d’accions concretes.
 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: