Castelló d'Empúries > Municipi > Oficina Municipal d'Habitatge > Registre Sol·licitants HPO

cos lletra

Idioma

destacats

 


Registre Sol·licitants HPO

Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO).


La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial, d'acord amb els procediments establerts en el Decret.


Una vegada inscrits, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.


Les finalitats d'aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d'habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits, tot garantint la màxima transperència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Per inscriure't, aquí tens la sol·licitud i la declaració de convivència que l'ha d'acompanyar.


Tots els castellonins i castellonines interessats en inscriure's al Registre ja ho poden fer de manera presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge o bé a través de la pàgina web del Registre d'Habitatges

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: