Castelló d'Empúries > Municipi > Oficina Municipal d'Habitatge > Ajuts a la rehabilitació

cos lletra

Idioma

destacats

 


Ajuts a la rehabilitació

1. A qui van dirigits aquests ajuts?

Als propietaris d'habitatges desocupats per a realitzar obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin en lloguer per incrementar el parc de lloguer social, mitjançant els programes de lloguer social del Decret 244/2005 de 8 de novembre, prorrogat pel Decret 288/2007, de 24 de desembre.

 

2. Quins requisits han de complir els propietaris?

Que destinin els habitatges a lloguer, per un període mínim de cinc anys, a través de la Borsa d’habitatge de Lloguer Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o bé cedint-los a ADIGSA.

 

3. Quins requisits han de complir els habitatges?

a) Que hagin estat desocupats en la data de la contractació del lloguer o de la cessió de l'habitatge.

 

b) Que s'hi hagin realitzat obres de posada al dia. Si les obres han estat fetes amb anterioritat, s'han d'haver fet en els darrers sis mesos anteriors a la seva entrada en els programes de lloguer o cessió.

 

c) Que siguin habitatges que provinguin del mercat lliure.

 

d) Que disposin de cèdula d'habitabilitat.

4. Quin tipus d'obres de reforma són susceptibles de protecció?

 

L'adequació de les peces i elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat segons la regulació de la normativa vigent i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

 

L'adequació de les instal•lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a la normativa vigent.


L´arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

 

La millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments d'un habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.

 

El repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

 

5. Quin és l'import de l'ajut?

 

La quantia de la subvenció es fixarà segons els imports de les despeses subvencionables acreditades pel sol.licitant, amb un màxim de 6.000 euros.

 

Per a més informació:

 

Departament d'Habitatge.  Telf. 972250426.

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: