Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta la nova agenda formativa pel període de febrer a març de 2021.

L’agenda inclou cursos, tallers i jornades de tot tipus, classificats en : formació bàsica, formació ocupacional, formació empresarial i comercial, tallers familiars, cursos i tallers de salut, creixement personal i artesania. També un llistat amb serveis d’interès.

Documentació necessària per a formalitzar el procés d’inscripció en els cursos i activitats de l’agenda formativa:

  1. Formulari d’Inscripció 
  2. Protecció de dades
  3. Declaració responsable
  4. Comprovant de pagament (només en aquells cursos que tinguin un cost econòmic)

Per fer la inscripció cal fer instància genèrica* adjuntant tota la documentació.

*Per omplir la instància genèrica que trobareu en AQUEST ENLLAÇ podeu seguir aquestes pautes:

  • Dades del sol·licitant: dades de la persona que vol inscriure’s
  • ExposoQue sóc un/a veí/na empadronat/da o bé, Que sóc un/a veí/na no empadronat/da
  • Sol·licito: Inscriure’m a “activitat la que voleu inscriure-us” de l’agenda formativa
  • A la instància genèrica caldrà adjuntar-hi tota la documentació requerida en format pdf.

Podeu fer la inscripció de forma presencial demanant cita prèvia a l’OMAC.

Per a més informació: Serveis a la Ciutadania (972 25 01 65).