4. La difusió i les activitats

Un dels objectius de l’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) és el de promoure la difusió del patrimoni documental municipal mitjançant visites, exposicions, publicacions i conferències.

Cada any celebrem el Dia Internacional dels Arxiu oferint alguna activitat cultural o una jornada de portes obertes per donar a conèixer els nostres fons i les instal·lacions, i així apropar-nos a la ciutadania. El Dia Internacional dels Arxius és el 9 de juny, coincidint amb la data de creació del Consell Internacional d’Arxius (ICA/CIA) l’any 1948.