1.2. Memòries

L’Arxiu municipal elabora una memòria anual d’activitats per quantificar i qualificar la feina feta durant tot l’any, així com per millorar el servei i marcar noves línies de treball.

Memòria d’activitats de l’AMCE. Any 2017.

Memòria d’activitats de l’AMCE. Anys 2011-2015.

Memòria d’activitats de l’AMCE. Any 2013.

Memoria_d’activitats_de l’AMCE. Any_2012.