Revisions ITV de vehicles agrícolas (tractors i remolcs) i ciclomotors de 49 cm