Arxiu

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries restaura documentació dels segles XVIII i XIX i un pergamí del XIV.

El taller de conservació i restauració Grafia de Núria Vila Lafita d’Alcarràs (Lleida) ha estat l’empresa encarregada per dur a terme la campanya de restauració dels documents. Per tal de vetllar per la conservació del patrimoni documental del municipi, l’Arxiu Municipal ha encarregat la neteja i la restauració d’un conjunt de documents històrics dipositats en aquest arxiu. Es tracta de dos capbreus, un pergamí, i la desinfecció i neteja d’un conjunt de catorze Processos de la Cúria del Batlle. Un…

Read More

L’arxiu Municipal de Castelló d’Empúries fa un balanç positiu de l’any 2018.

Al llarg de l’any 2018 l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries ha atès un total de 803 consultes. Una part important de les quals han estat consultes internes, és a dir realitzades pel personal de les diferents àrees de l’Ajuntament, principalment dels departaments de Gestió territorial i tributaria i d’Urbanisme, que han examinat 1.744 expedients i documents. La resta de consultes, han estat externes. Ens han visitat principalment historiadors, tècnics, a més d’estudiants de diferents nivells acadèmics i personal docent, com…

Read More