Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Concessió de subvencions a entitats esportives que promocionin les categories inferiors i participin en competicions esportives federades

A partir de demà s’obre el termini per presentar les sol·licituds i finalitzarà el dia 27 de Gener de 2021

El Ple de la corporació de data 26 de novembre de 2020 va aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives que promocionin les categories inferiors i participin en competicions esportives federades, per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en l’àmbit d’esports per a l’any 2020. Les subvencions es podran sol·licitar a partir de demà i fins al dia 27 de Gener de 2021 demanant cita prèvia a les oficines de l’OMAC del centre històric i d’Empuriabrava o de forma telemàtica a través del web www.castello.cat.

Els peticionaris hauran de presentar els següents documents segons
annexos que formen part de les presents bases:

a) Requeriment documentació
a) Models normalitzats per la sol·licitud de la subvenció, documentació acreditativa i annexs.
b) Declaració responsable
c) Número de compte bancari del beneficiari per al cobrament de la subvenció. Aquest número es justificarà amb el full de dades bancàries del beneficiari degudament formalitzat per a l’entitat financera corresponent.

Podeu consultar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en aquest enllaç