El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert la convocatòria per a les subvencions per al 2018. El termini per acollir-se s’obre el proper 9 de juliol i finalitzarà el 14 d’agost

La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert la convocatòria per a les subvencions per al 2018. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 14 d’agost.

El pla d’ajuts del CCAM per al 2018 inclou 8 línies de subvenció diferents orientades al foment en les accions col·lectives d’entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció, comercialització i la millora de la gestió de l’empresa artesana.

Un dels objectius del programa de subvencions 2018 és impulsar projectes col·lectius, ja sigui a través de l’associacionisme, l’agrupació d’empreses o de la representativitat sectorial, , així mateix, el programa també vol afavorir el camí de les empreses comercials, de moda i artesania cap a la transformació digital, com a estratègia necessària per adaptar-se a uns hàbits de vida cada dia més marcats per la tecnologia mòbil i la realitat omnicanal.

D’altra banda, aquests incentius pretenen millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d’activitat: en l’àmbit de la moda, fomentant la internacionalització dels dissenyadors mitjançant la presència en showrooms i fires internacionals. Pel que fa a l’artesania, els ajuts volen incidir especialment en la promoció i comercialització de l’empresa artesana, i com a novetat, en la millora de la gestió empresarial i en la promoció de les fires i fires/mercat d’artesania.

El pla d’incentius inclou 8 programes per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda:

Programa 1: per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats

Beneficiaris: entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis o empreses agrupades.

Accions subvencionables: transformació digital, enfortiment dels associats, dinamització comercial o assistència a fires per promoció de l’entitat.

Quantia de la subvenció:  fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 26.000€

Mínima inversió: 3.000€

 Programa 2: per la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional

 

Beneficiaris: empreses de comerç i serveis

Accions subvencionables: participació en fires professionals àmbit estatal nacional i internacional

 Quantia de la subvenció:  fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000€ per a fires nacionals i 5.000€ per a internacionals.

Mínima inversió: 1.000€

Programa 3: per a la transformació digital

Beneficiaris: empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal

Accions subvencionables: presència a internet, xarxes socials, comerç electrònic, màrqueting digital, digitalització de l’establiment

Quantia de la subvenció:  fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500€ per als projectes de millora de la presència a internet; de 3.000€ en les accions de millora de xarxes socials, comerç electrònic i màrqueting digital; i de 6.000€ pels projectes de millora de la digitalització de l’establiment a peu de carrer.

Mínima inversió: 1.000€

Programa 4: per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Beneficiaris: empreses de comerç i serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables: recuperació de locals buits o reforma d’establiments

Quantia de la subvenció : 50% del cost, amb un màxim de 5.000€

Mínima inversió: 2.000€ i màxima de 60.000€,  i l’ajut arriba fins el 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.

 Programa 5: per a la internacionalització de la moda

Beneficiaris : empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

Accions subvencionables: participació com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’estat.

Quantia de la subvenció : el 20% o el 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 5.000€.

Mínima inversió: 500€ per acció.

Programa 6: per a la promoció i comercialització dels productes artesans

Beneficiaris: empreses que desenvolupin una activitat artesanal inclosa al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans de la Generalitat (annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal). Queda exclosa l’artesania alimentària.

Accions subvencionables: participació en fires, fires-mercats i/o mercats d’àmbit nacional, estatal i internacional; realització d’exposicions, participació en concursos, aparicions en guies de turisme, comerç, etc.

Quantia de la subvenció : fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 5.000€.

Mínima inversió: 1.000€.

Programa 7. per a la millora de la gestió de l’empresa artesana

Per empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans de la Generalitat

Accions subvencionables: transformació digital, millora del disseny de producte i de la capacitació tècnica de les artesans.

Quantia de la subvenció : fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 3.000€.

Mínima inversió: 1.000€.

Programa 8. per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Accions subvencionables: accions divulgatives

Quantia de la subvenció: fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 10.000€.

  

Info i bases a: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/index.html