Equip de Govern

Salvi Güell
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC
M. Assumpció Brossa
Convergència i Unió – CiU
Anna Massot
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC
Salvador Canet
Convergència i Unió – CiU
Roser Vitalla
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC
Helena Solana
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC
Josep M. Canet
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC
Ester Piris
Esquerra Republicana de Catalunya – ERC
Margarita Gelabert
Convergència i Unió – CiU
Anna Gusó
Convergència i Unió – CiU