Govern municipal

Àrea d’ ALCALDIA
 
Salvi Güell
Salvi GÜELL i BOHIGAS
Alcalde-President
 
Gabinet d’ALCALDIA 
 • Gabinet d’alcaldia
 • Secretària de l’alcalde
Departament  d’HISENDA
Departament de SECRETARIA 
Departament de SERVEIS JURÍDICS
Departament de SUBVENCIONS
Departament de TRANSPERÈNCIA  
Departament de COMUNICACIÓ
Departament d’IMPREMTA i DISSENY 
Departament de GOVERNACIÓ i POLICIA LOCAL
Departament de MOBILITAT i SEGURETAT CIUTADANA 
Departament de PROTECCIÓ CIVIL
Departament de COOPERACIÓ i AGERMANAMENTS
.
Àrea d’IGUALTAT i DRETS SOCIALS
 .
 Assumpció Brossa
 .
M. Assumpció BROSSA i GRATACÓS
1a Tinent Alcalde
 .
Departament de BENESTAR SOCIAL i FAMÍLIES 
 • Equips Bàsics d’atenció Social i Primària (EBAPS)
 • Accions municipals d’atenció a les famílies
 • Dones
 • Gent gran
 • Servei d’Atenció a Domicili (SAD)
 • Pobresa i exclusió social
 • Convivència
 • Informes d’estrangeria
 • Foment de polítiques d’estrangeria
 • Programa per a la inclusió social
 • Casal Cívic d’Empuriabrava i Equipaments Cívics
 • Drogodependències, altres addiccions i serveis especialitzats
 • Subvencions i/o relació amb les entitats i associacions del tercer sector
 • Institucions benèfiques o socials 
Departament de SALUT 
 • Promoció i protecció de la Salut 
 • Salubritat Pública 
 • Centres d’Atenció Primària (CAP)
 • Campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de salut
Departament de RECURSOS HUMANS 
La regidora designada serà al seu temps la persona de referència per temes relacionats amb:

 • Fundació Asil Toribi Duran
 • Xarxa de Calls Jueus 
 Àrea d’EDUCACIÓ i DRETS DE CIUTADANIA
 ..
Anna Massot
Anna MASSOT i FONT
2a Tinet Alcalde
 .
Departament d’ENSENYAMENT 
 • Ensenyament reglat i no reglat 
 • Relacions amb centres educatius i AMPA 
 • Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 
 • Prevenció de l’absentisme escolar 
 • Centre Obert Puigmal
 • Aula de formació d’Adults 
 • Servei d’Informació i Orientació Educativa (SIOE)
Departament de TREBALL, FORMACIÓ i OCUPACIÓ
 •  Servei d’Orientació i Inserció Laboral (SOIL) 
 • Borsa de Treball Municipal (BTM) 
 • Formació ocupacional 
 • Polítiques actives d’ocupació  
 • Acompanyament en la tramitació de tots els assumptes relacionats amb el tema d’ocupació
Departament de PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La regidora designada serà al seu temps la persona de referència per temes relacionats amb:

 • Escola Municipal de Música Antoni Agramunt
 • Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques
Àrea de TERRITORI, SOSTENIBILITAT i GESTIÓ DE L’ESPAI URBÀ
 .
 Savi Canet
 ..
Salvador CANET i JARA
3r Tinent Alcalde
 ..
Departament de GESTIÓ i MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS 
Departament d’ ESPORTS 
El regidor designat serà al seu temps la persona de referència per temes relacionats amb:

 • Castelló 2000, S.A.
 • TEVECA
 • CENET 06 S.A. 
 
 Josep Ma Canet
Josep M. CANET i BROSSA
Regidor 
 
Departament d’URBANISME 
Departament de PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
Departament d’ACTIVITATS 
 .
Esther Piris
Esther PIRIS i CASAS
Regidora
 ..
Departament de SOSTENIBILITAT i MEDI AMBIENT
Departament de HÀBITAT RURAL
Departament d’eines TIC (tecnologies de la Informació i Comunicació)
Departament de JOVENTUT
La regidora designada serà al seu temps la persona de referència per temes relacionats amb:

 • Paisatge i espai natural (relació amb PNAE) 
Àrea de DESENVOLUPAMENT i PROMOCIÓ DEL MUNICIPI
 ..
 roser-vitalla
 .
Roser VITALLA i BATLLE
4a Tinent Alcalde
 .
Departament de PLATGES
Departament de PASSEIG MARTÍTIM
Departament de CANALS
Departament de PATRIMONI HISTÒRIC
Departament de MUSEUS 
La regidora designada serà al seu temps la persona de referència per temes relacionats amb:

 • Empuriabrava 50 anys  
 M. Elena Solana
 ..
M. Elena SOLANA i CAZORLA
5a Tinent Alcalde
..
Departament de PROMOCIÓ ECONÒMICA
Departament de COMERÇ 
Departament de TURISME
 
Àrea de SERVEIS CULTURALS
 
Margarita Gelabert
Margarita GELABERT i PUJOL
Regidora
 .
Departament de CULTURA
Departament de FESTES
La regidora designada serà al seu temps la persona de referència per temes relacionats amb:

 • Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
 • Ecomuseu-Farinera
 • Terra de Trobadors
 
 Àrea de SERVEIS INTERNS
 .anna-guso
Anna GUSÓ i JANÉ
Regidora
Departament de PATRIMONI MUNICIPAL
Departament d’INVENTARI
Departament de CONTRACTACIÓ i COMPRES
Departament d’ OMAC (Oficines municipals d’atenció al ciutadà)
Departament de FIRES i MERCATS
Departament d’ARXIU MUNICIPAL
Departament d’HABITATGE