Joves de Castelló d’Empúries es desplaçaran al Marroc en un viatge d’estudi finançat per la Fundació Hassan II

Del 15 al 19 d’octubre es portarà a terme un viatge d’estudi a Marroc finançat per la Fundació Hassan II que té com a primer objectiu el  coneixement de la cultura de Marroc i les seves gents. El projecte està adreçat a educadors/es i joves  que participen o estan interessats en les accions comunitàries, de lleure i/o educatives del municipi de Castelló d’Empúries, com ara; monitors/es, mestres, educadors/es, leaders, entitats, associacions…

El grup que es desplaçarà a Marroc, està  format per una desena de persones del municipi que treballen en àmbits socials, educatius, comunitaris i/o esportius, motivats per conèixer la cultura marroquina, amb l’objectiu d’ intervenir en accions comunitàries, tot ampliant competències i coneixements per fer una intervenció més efectiva en els seus llocs de treball (Cáritas, Serveis Socials, Clubs Esportius, Espais Joves, Serveis Socioeducatius, comunitat, etc).

Alhora, el projecte, en tot el seu procés, busca la convivència i l’intercanvi de cultures nouvingudes per treballar millor la inclusió, des del coneixement i el respecte.

El grup està molt il·lusionat amb aquesta activitat, per impregnar-se de les vivències que esperen viure per créixer plegats i marcar els fonaments d’aquesta experiència i la posterior implementació en el nostre territori.

La voluntat  és convertir aquest projecte en una eina anual o bi-anual, que ajudi a consolidar conceptes i a potenciar el coneixement de la cultura marroquina, molt present dins el nostre municipi.

En tot cas, el projecte és una gran eina de coneixement i de cohesió pels participants i pot esdevenir amb el temps en un element transformador per la nostra petita societat