Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament contracta un jove beneficiari del Programa de Garantia Juvenil

Durant sis mesos i a temps complert, treballarà en accions de suport tècnic al Departament de Joventut.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’ha acollit a la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons el cofinançament de l’actuació tal i com disposa la base 31 de l’annex de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, amb la contractació d’un jove en pràctiques pel període de 6 mesos, a jornada completa, que donarà suport tècnic al Departament de Joventut.

Aquesta contractació s’emmarca en el Programa Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Es tracta de contractes laborals en pràctiques de persones joves amb formació, durant un període de sis mesos a jornada completa, amb l’objectiu d’ampliar els seus coneixements, posar en pràctica la seva formació i millorar l’ocupabilitat d’aquests joves amb l’adquisició d’experiències que ampliïn les seves aptituds i competències i afavorir la seva incorporació al mercat laboral.

La persona seleccionada té un contracte de pràctiques, amb la categoria de tècnic auxiliar (categoria C1), un pla de treball i un tutor designat adscrit al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, entre el 22 de desembre del 2020 i el 22 de juny del 2021.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).