Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament va contractar en pràctiques un jove beneficiari del Programa de Garantia Juvenil

Durant sis mesos i a temps complert, va donar suport tècnic a l’àrea de joventut

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries es va acollir a la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons el cofinançament de l’actuació tal i com disposa la base 31 de l’annex de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, amb la contractació d’un jove en pràctiques pel període de 6 mesos, a jornada completa, que va donar suport tècnic a l’àrea de joventut.

Aquesta contractació s’emmarcà en el Programa Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Es tracta de contractes laborals en pràctiques de persones joves amb formació, durant un període de sis mesos a jornada completa, amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament intern de l’administració, posar en pràctica la seva formació i millorar l’ocupabilitat d’aquests joves amb l’adquisició de les aptituds i competències i afavorir la seva incorporació al mercat laboral.

La persona seleccionada va tenir un contracte de pràctiques, amb la categoria de dinamitzador, un pla de treball i un tutor designat per col·laborar en el Pla Local de Joventut vigent de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, entre el 31 d’octubre de 2019 i el 30 d’abril de 2020.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).