Medi Ambient

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient desenvolupa i té al seu càrrec les següents activitats i competències:

• L’elaboració d’estratègies, plans i programes per a la recollida i gestió dels residus.
• La supervisió i control de les tasques que efectuen les empreses que intervenen en la neteja i la gestió dels residus.
• L’activitat inspectora en la gestió dels residus.
• Els expedients sancionadors.
• El control de les dades en matèria de producció de residus i la interlocució amb l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
• L’elaboració d’ordenances, textos normatius i convenis de col·laboració.
• La redacció de plecs de condicions tècniques per a la contractació de serveis.
• La sol·licitud i justificació d’ajuts i subvencions a les administracions.
• La participació en l’ordenament i la planificació urbanística.
• La neteja de les lleres del municipi.
• El seguiment ambiental i de la concessió del rec del Molí.
• El control de les incidències a la xarxa hidrològica i de drenatge del municipi.
• La dinamització i secretaria tècnica de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga.
• La interlocució amb DIPSALUT i la sol·licitud de programes.
• La coordinació amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
• El control de gats i gossos al municipi.
• El control dels gossos de races potencialment perilloses.
• El control de la fauna urbana.
• El control de plagues a les escoles.
• La resolució i el seguiment de les incidències en relació al mosquit tigre.
• El control de la plaga del morrut i el seguiment de les palmeres afectades.
• El seguiment del programa de reintroducció del xoriguer petit.
• La gestió i control de l’estat de les vies verdes i cicloturístiques.
• El seguiment de les incidències en matèria d’arbrat viari.
• El control de la xarxa de camins rurals del municipi.
• Els treballs de recuperació ambiental de la platja de la Rubina.
• L’organització de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
• La promoció de l’autocompostatge.
• Les campanyes d’educació ambiental i l’elaboració de material comunicatiu.
• L’Agenda 21 escolar.
• La resposta i resolució a les queixes ciutadanes en matèria ambiental.
• La tramitació d’expedients administratius.

Responsable polític: Joan Basí

Responsable tècnic: Ramon Fortia i Rius

Dades de contacte:

            Correu electrònic: mediambient@castello.cat

            Telèfon: 972 250 426 – 639 141 207

Adreça: Plaça del Joc de la Pilota, 1 – 17486 Castelló d’Empúries

Horari: dies i hores. De dilluns a divendres de 8,00 h a 14,00 h.