Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 30 de desembre de 2023 al 29 de gener de 2024

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 237 de 13/12/2023

Publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC núm. 9069 de 29/12/2023

Annex I: instància

Annex II: Relació de mèrits

Termini de presentació d’esmenes: del 13/04/2024 al 26/04/2024