5/19. Plaça Administratiu/va funcionari de carrera (en tràmit)