6/19. ADMINISTRATIU/VA, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP C1, NIVELL 22 I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALLPublicació al BOPG núm. 248 de 31/12/2019.

Termini de presentació d’instàncies: 21/01/20 a 10/02/20