2018-02. Plaça administratiu interí i borsa

Bases

Publicació BOP

Publicació DOGC

Model instància

Termini de presentació: del 12 de maig al 31 de maig (tancat)

Admesos i exclosos provisional: Decret

Admesos i exclosos definitiu, designa tribunal i fixació data proves: Certificat decret

Esmena llista admesos: Certificat esmena

Esmena assessors tribunal: Decret canvi assessora prova de català

Resultats fase oposició