2018-07. Procés selectiu provisió caràcter temporal 2 auxiliars de gruista

Bases

Edicte

Model instància

Termini de presentació d’instàncies: de l’11 de juny al 18 de juny (tancat)

Decret admesos i exclosos i fixació data prova: 28 de JUNY

Acta del procés