Omac

L’Oficina Municipal d’Atenció al ciutadà (OMAC) de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries treballa per facilitar i simplificar als veïns la gestió dels tràmits municipals presencial i telemàticament:

 • Informar sobre els tràmits i gestions
 • Atenció ciutadana telefònica
 • Recepció i gestió de sol·licituds, instàncies i reclamacions o queixes.
 • Registre de documentació
 • Facilitar l’intercanvi de documentació als ciutadans amb altres administracions
 • Gestió del registre telemàtic
 • Recepció de sol·licituds de permisos i llicències
 • Cobrament de rebuts i autoliquidacions
 • Càlcul de l’impost IIVTNU
 • Empadronaments i canvis de domicili
 • Expedició de certificats d’empadronament

Responsable polític: Anna Gusó

Dades de contacte
Telèfon: 972250426

Localització: Plaça Joc de la Pilota, 1

Horari: De dilluns a divendres de 08:00h a 14:00h