Pressupost Participatiu 2019

> Pressupost participatiu

Introducció

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries posa en marxa un Pressupost Participatiu amb el qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí de 150.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2019. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments, el medi ambient, l’habitatge, l’educació, la mobilitat, etc.

FASES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Presentació: Definició del procés

Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes


Fase 2. Validació de les propostes (Comissió Tècnica)


Fase 3. Debat i priorització (Fòrum)


Fase 4. Votació de les propostes 

Noticia: L’enllumenat del terraplè de Castelló a Empuriabrava i l’arranjament de l’Escola Ruiz Amado, propostes més votades del Pressupost Participatiu’19

Informe: Resultats de la votació final 2019

Fase 5. Execució

Durant el 2019 s’inciarant les gestions corresponents per a l’execució de les 2 propostes més votades.

Enllumenat del terraplè (via verda) de Castelló a EmpuriabravaS’iniciarant les gestions amb els diversos organismes per sol.licitar els requeriments tècnics corresponents.
Millores diverses als patis interiors de l’Escola Ruiz AmadoS’ha realitzat una primera reunió amb l’equip directiu de l’Escola i l’Ampa per parlar de les actuacions a dur a terme.

S’anirà informant puntualment de l’estat d’execució de les propostes guanyadores.