Pressupost Participatiu 2019

Introducció

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries posa en marxa un Pressupost Participatiu amb el qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí de 150.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2019. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments, el medi ambient, l’habitatge, l’educació, la mobilitat, etc.

FASES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Presentació: Definició del procés

Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes


Fase 2. Validació de les propostes (Comissió Tècnica)


Fase 3. Debat i priorització (Fòrum)


Fase 4. Votació de les propostes 

Noticia: L’enllumenat del terraplè de Castelló a Empuriabrava i l’arranjament de l’Escola Ruiz Amado, propostes més votades del Pressupost Participatiu’19

Fase 5. Execució

Durant el 2019 s’inciarant les gestions corresponents per a l’execució de les 2 propostes més votades.

S’anirà informant puntualment de l’estat d’execució de les propostes guanyadores.