Pressupost Participatiu 2019

> Pressupost participatiu

Introducció

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries posa en marxa un Pressupost Participatiu amb el qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí de 150.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2019. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments, el medi ambient, l’habitatge, l’educació, la mobilitat, etc.

FASES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Presentació: Definició del procés

Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes


Fase 2. Validació de les propostes (Comissió Tècnica)


Fase 3. Debat i priorització (Fòrum)


Fase 4. Votació de les propostes 

Noticia: L’enllumenat del terraplè de Castelló a Empuriabrava i l’arranjament de l’Escola Ruiz Amado, propostes més votades del Pressupost Participatiu’19

Informe: Resultats de la votació final 2019

Fase 5. Execució

Durant el 2019 s’inciarant les gestions corresponents per a l’execució de les 2 propostes més votades.

Enllumenat del terraplè (via verda) de Castelló a Empuriabrava. 140.000€En fase de realització de l’estudi lumínic del projecte.
Millores diverses als patis interiors de l’Escola Ruiz Amado. 20.000 €S’ha realitzat una primera actuació que ha estat el tancat per a les bicicletes valorat en uns 4.000€.
La resta d’actuacions s’estan definint amb la Comissió de Patis del Centre.

S’anirà informant puntualment de l’estat d’execució de les propostes guanyadores (actualitzat octubre 2019).