David Garre

Noms i cognoms
David Garre Pelegrina

Lloc i data de naixement
Figueres el 27 d’Agost de 1981

Formació i trajectòria professional

Ocupació
Fisioterapeuta des del 2004

Trajectòria política
És la meva primera legislatura.

Associacionisme
Interòxfam i membre de diferents entitats del poble.