Francisco Ortiz

Noms i cognoms
Francisco Ortiz Morote
Lloc i data de naixement
Vaig néixer a Castelló d’Empúries el 1 de febrer del 1977, tinc en l’actualitat 39 anys.
Estudis i Trajectòria professional
Vaig cursar EGB a l’escola Ruiz Amado i el BUP i COU a l’institut Cap Norfeu de Roses
Combinava aquests estudis amb la pràctica de l’arbitratge de futbol, durant sis anys.
Vaig començar a treballar sempre en règim d’autònoms fins a l’actualitat on regentava
una cafeteria al centre de la vila durant 12 anys i mig
Trajectòria política
Des de juliol del 2015, sóc regidor en el govern assumint les carteres de mercats,
participació ciutadana, medi rural i agricultura, joventut i regidor de Castelló Nou
Associacionisme
Enrolat en diferents actes del municipi com també associacions entre d‘altres com el
Pa senyat 2003-2012, viacrucis de Castelló des de 2013 i assumint la presidència de
l’associació de comerç vila de Castelló, 2012-2015