Pressupost Participatiu ’18


L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té en una de les seves prioritats municipals facilitar que la seva ciutadania participi i intervingui en la presa de decisions del municipi. En aquest sentit, el govern municipal impulsa, per primer cop, una experiència de Pressupostos Participatius.
Amb aquest projecte els ciutadans i ciutadanes podreu proposar, debatre i decidir el destí de 125.000 € de la partida d’inversions* pel pressupost pel proper 2018. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments, el medi ambient, l’habitatge, l’educació, la cultura, la mobilitat, etc…

En aquests moments ja s’ha acabat la FASE 4 i última, la votació popular. Podeu consultar els resultats al final d’aquesta pàgina.

Com participar-hi:

– Dimarts 31 d’octubre 2017 (19 h.) presentació oficial del procés, en la qual s’informa sobre la metodologia i el funcionament del projecte.

FASE 1 (finalitzat) Fins al 19 de novembre 2017 – Fes les teves propostes / projectes.   Període finalitzat 

Via online : www.tutriescastello.cat
Presencialment dipositant la butlleta als punts següents:
Castelló: OMAC – Biblioteca – Oficina de Turisme
Empuriabrava: Casal Cívic – OMAC

Notícia: Èxit de participació al primer Pressupost Participatiu amb més de 600 propostes veïnals

FASE 2 (finalitzat) – les propostes recollides seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals*. Totes aquelles que siguin viables tècnicament, considerades inversions i no superin el pressupost fixat de 125.000 € seran considerades finalistes.  Període finalitzat
Podeu consultar el llistat complet de propostes vàlides i desestimades, així com la seva justificació, clicant la imatge següent :

– FASE 3 (finalitzat): 6 de febrer 2018 a les 19.30h a la Sala Gòtica de l’Ajuntament – Assisteix al Fòrum Ciutadà per prioritzar i escollir, de les 48 propostes vàlides, els 20 projectes que se sotmetran a votació popular a la Fase 4.  Període finalitzat 

Notícia: El Fòrum Ciutadà de Priorització selecciona les 20 propostes dels Pressupostos Participatius que se sotmetran a votació popular

– FASE 4 (finalitzat) : VOTA! del 19 de març al 6 d’abril – votació final dels 20 projectes finalistes de forma presencial i telemàtica a www.tutriescastello.cat
Poden votar totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys. Podeu consultar el resum estadístic dels resultats de la votació efectuada clicant a la imatge següent:

* Les propostes rebudes en la fase de recollida es filtraran i validaran per la Comissió Tècnica del Pressupost Participatiu en funció dels següents criteris: ser un projecte de vila, de competència municipal, no contradir plans aprovats, ser realitzable tècnicament, ser viable econòmicament fins a 125.000 €, respectar el marc jurídic i legal existent, ser considerada una inversió, no representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència i no contemplar subvencions a entitats, i no finançar projectes existents.

CONSULTA ELS Resultats dels primers Pressupostos Participatius de Castelló d’Empúries

Estat de l’execució de les 5 propostes més votades (octubre 2018):

En la mesura que l’execució de les propostes vagin avançant s’anirà informant puntualment de la seva evolució.

La instal·lació del Porxo de l’Escola El Bruel, una de les propostes més votades del Pressupost Participatiu 18, ja s’ha executat.

 

Títol de l’actuació Estat (octubre 2018)
Adequar el parc del Trabuc fent-hi una zona de pícnic i un parc infantil 40.000€ S’està redactant la memòria tècnica per part dels serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament.
Impulsar un tram de carril bici dins el terme municipal 20.000€ L’emplaçament d’aquest tram serà a la zona de Castellonou i permetrà la connexió amb el Camí natural de la Muga. Es començarà l’execució un cop hagin finalitzat les obres d’un supermercat de la zona.
Instal·lar un porxo a l’escola El Bruel 15.200€ Proposta executada. Més info: La instal·lació del Porxo de l’Escola El Bruel, una de les propostes més votades del Pressupost Participatiu 18, ja s’ha executat.
Construir un skatepark a Empuriabrava 35.000€ L’emplaçament es farà a la bocana del nou Passeig Marítim d’Empuriabrava. Falta concretar el model per part dels usuaris.
Instal·lar una tirolina al passeig de les Oques 15.000€ Proposta executada. Més info: La instal.lació de la tirolina al Passeig de les Oques ja és un fet.

*QUÈ ÉS UNA INVERSIÓ?

Una inversió és, bàsicament, tot el que l’Ajuntament pot construir o adquirir; és a dir, un bé inventariable que sigui permanent en el temps. Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats ni a serveis ni a subvencions.
A tall d’exemple, es considera que són inversions:
• La creació d’insfraestructures: urbanització d’espais, vials, senyalització viària, mobiliari urbà, enllumenat públic, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i estanys, clavegueram, etc.
• La reposició d’infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma d’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts i estanys, etc.
• La reforma o adequació d’espais de titularitat municipal
• Les aplicacions informàtiques: desenvolupament d’aplicacions apps, web, etc.
Per contra, NO serien inversions:
• Les propostes d’inversió sobre terrenys o solars NO municipals
• La reforma o adequació d’espais que són competència d’altres administracions, per exemple, centres de salut, escoles, instituts i residències.
• Les actuacions en el transport públic, que no és competència de l’Ajuntament
• Les despeses de contractació de personal, professional o empreses
• La contractació d’empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis
• La concessió d’ajuts en forma de subvencions, beques o premis a persones físiques o jurídiques

Més informació: www.tutriescastello.cat
Dep. Participació Ciutadana 972 25 04 26 (ext. 1257) – participacio@castello.cat

Docs adjunts:
Butlleta de participació
Guia metodològica del Pressupost Participatiu’18
Descarrega’t el cartell del Fòrum Ciutadà de Priorització!
Consulta el llistat complet de propostes vàlides i desestimades
Consulta el llistat de les 20 propostes finalistes que aniran a votació popular
Consulta els resultats de la votació popular del Pressupost Participatiu’18

Més notícies sobre el Pressupost Participatiu’18

Consulta el recull de premsa del Pressupost Participatiu’18

Projecte acollit al programa de subvencions de polítiques de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona.