Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Guia de Recursos Educatius de Castelló d’Empúries, és una recopilació d’activitats i accions que provenen de diferents àmbits socials: entitats, associacions, serveis, institucions, etc. amb una clara intencionalitat educativa.

S’hi presenten un total de 59 activitats adreçades a l’alumnat d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicle formatiu del municipi.

Aquesta guia pretén ser un recurs útil als centres a l’hora de dur a terme la seva tasca, així com un instrument de coordinació entre els diferents agents per tal de facilitar el treball en xarxa en el nostre municipi.

Totes les activitats es duen a terme en l’horari lectiu i en general es dirigeixen a un grup classe.

Guia del curs 2018-19:

Guia del curs 2017-18