Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beneficiaris: Les subvencions estan adreçades a les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat amb establiment que ofereixi atenció al públic, ubicat al terme municipal de Castelló d’Empúries, i que hagin realitzat la despesa des del 14 de març al 31 de desembre de 2020.

Despeses subvencionables: factures de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.

 • Compra d’equipaments d’higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries òptimes per desenvolupar l’activitat i la instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments i locals comercials, dirigides tant als consumidors com als treballadors de l’establiment. Aquests equipaments i mesures de protecció podran ser:
  • Mampares protectores
  • Màquines de purificació d’ozó
  • Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless
  • Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors
  • Planxes d’alta temperatura per a desinfestar la roba
  • Aparells per a la desinfecció (rajos ultraviolats…), i altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries ,vinculades al coronavirus.
 • Compra de material fungible com:
  • Mascaretes
  • guants d’un sol ús
  • gel hidroalcohòlic
  • tovalloles d’un sol ús
  • peücs d’un sol ús
  • davantals o bates d’un sol ús
  • pantalles facials protectores
  • material per emportar (caixes de menjar o similars) i totes aquelles despeses similars vinculades al coronavirus.

  Import de la subvenció: 100% de la base imposable de la despesa amb una quantia màxima de 500€ i una quantia mínima de 50€

  Termini per presentar sol·licituds: comença el 29 de desembre de 2020 i acaba el 28 de febrer de 2021

  Documentació necessària:
  Fitxa de creditor
  Annex 1
  Annex 2

Podeu sol·licitar l’ajut de manera telemàtica amb una instància genèrica adjuntant tota la documentació. Aquest tràmit telemàtic és obligatori per als col·lectius obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques i per tant no podran dirigir-se a les oficines de registre per presentar sol·licituds o documentació annexa a qualsevol procediment. (Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Bases