Projecte d’actuació específica de la variant línia aèria MT a 25kv “Empúries” derivació a nou CD EM 18787 “Mas Cua” (Canvi ubicació)