Projecte d’actuació específica per a la instal·lació de canonades de distribució de gas natural al nucli urbà de Castelló d’Empúries