Projecte d’actuació específica per la implantació d’una activitat de lleure de passejades a cavall en sòl no urbanitzable