webcams

[insert_php]

$dir = “./Extres/webcam/”;
$directori=opendir($dir);
$i=0;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
if ($fitxer<>‘Sony’){
$names[$i] = $fitxer;
$i++;
};
};
};
rsort($names);

//********************************************************
//CAMERES XONS
$dir = “./Extres/webcam/”.$names[0].”/Cam1/1/”;
$directori=opendir($dir);
$j=0;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (!is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
$foto[$j] = $fitxer;
$j++;
};
};
rsort($foto);
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
[/insert_php]


[insert_php]
echo ‘

‘;

$dir = “./Extres/webcam/”.$names[0].”/Cam2/1/”;
$directori=opendir($dir);
$j=0;
//echo $directori.’ – ‘.$dir.’ – ‘.$j.’
‘;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (!is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
$foto[$j] = $fitxer;
$j++;
};
};
//echo $directori.’ – ‘.$dir.’ – ‘.$j.’
‘;

rsort($foto);
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
[/insert_php]

[insert_php]
//********************************************************
echo ‘

‘;
//SONY Ajuntament
//BUSCAR MES DE L’ULTIMA FOTO
//***************************************************

$dir = “./Extres/webcam/Sony/Cam3/”;
$directori=opendir($dir);
$j=0;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (!is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
$foto3[$j] = $fitxer;
$j++;
};
};
sort($foto3);
$dia = substr($foto3[$j-1],8,2);
//echo $foto[$j-1].’ – ‘.$dia;

//LLISTAR ARXIUS DEL MES
//$dir = “./Sony/Cam3/”;
$directori=opendir($dir);
$j=0;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (!is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
$foto3[$j] = $fitxer;
$j++;
};
};
rsort($foto3);
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
[/insert_php]

[insert_php]
echo ‘

‘;

//SONY Basílica
//BUSCAR MES DE L’ULTIMA FOTO
//*****************************************************
$dir = “./Extres/webcam/Sony/Cam4/”;
$directori=opendir($dir);
$j=0;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (!is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
$foto4[$j] = $fitxer;
$j++;
};
};
sort($foto4);
$dia = substr($foto4[$j-1],8,2);

//LLISTAR ARXIUS DEL MES

$directori=opendir($dir);
$j=0;
while ($fitxer = readdir($directori)) {
if (!is_dir($dir.’/’.$fitxer)){
$foto4[$j] = $fitxer;
$j++;
};
};
rsort($foto4);
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
[/insert_php]

[insert_php]
echo ‘

‘;

[/insert_php]

Top