Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 25 de juliol, a les nou del vespre a la sala de sessions de la Casa Consistorial, es celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 474 del dia 17 de juny de 2019, fins a la número 666 del dia 17 de juliol de 2019
2. Donar compte de la tramesa al MINHAP del segon trimestre execució pressupost 2019
3. Donar compte de la tramesa al MINHAP PMP i morositat segon trimestre 2019
4. Aprovació si s’escau, creació, distribució i nomenament de regidors/es de zona
5. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
6. Aprovació provisional si s’escau, imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament del projecte: ”Construcció vorera i millora serveis sector Muga A i C/ de la Muga d’Empuriabrava”
7. Aprovació provisional si s’escau, imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament del projecte: Adequació d’un tram de la Avgda. Marinada,(des de Montgrí fins a Requesens), d’Empuriabrava
8. Aprovació si s’escau, increment retribucions personal
9. Aprovació si s’escau, model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les despeses i obligacions, drets i ingressos de l’entitat local per a l’exercici de la funció interventora
10. Aprovació inicial si s’escau, modificació bases execució del pressupost exercici 2019
11. Aprovació inicial si s’escau, exp. Modificació de crèdits per habilitació i suplement núm. 13/19
12. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 14/2019 (exp. 2/2019 de l’Ecomuseu Farinera), en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit
13. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 15/2019 (exp. 1/2019 de l’Escola de Musica), en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit
14. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 16/2019 (exp. 1/2019 de l’Escola Infantil, en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit
15. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
16. Precs i preguntes