Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
L’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) és un arxiu públic de titularitat municipal adscrit a l’àrea de Serveis interns de  l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i està integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC). Es troba ubicat, des de 1987,  en una dependència de l’antic convent de Sant Domènec, seu de l’ajuntament.

És l’òrgan especialitzat en la gestió i el tractament de la documentació,  la seva custòdia, descripció  i difusió. Les funcions de l’Arxiu abracen tant l’àmbit de la gestió administrativa com el de l’actuació cultural, ja que custodia documentació de caràcter històric i administratiu.

La documentació dipositada a l’AMCE es troba a disposició de tots els ciutadans, sempre que aquesta compleixi la normativa d’accés.

Les funcions de l’arxiu inclouen:

  1. Vetllar per a la recuperació i  protecció del patrimoni documental del municipi mitjançant propostes d’adquisició, de donació o de dipòsit
  2. Orientar als investigadors en la consulta dels fons documentals conservats a l’arxiu.
  3. Atendre les consultes i facilitar informació històrica als usuaris i investigadors.
  4. Assessorar en el tractament de la documentació de caràcter privat.
  5. Promoure la difusió del patrimoni documental municipal mitjançant exposicions, publicacions, conferències.
  6. Permetre l’accés a l’hemeroteca, la  biblioteca auxiliar i  a la col·lecció d’imatges i audiovisuals conservats a l’arxiu.
  7. Gestionar i fer propostes de classificació dels documents generats per l’ajuntament.
  8. Realitzar propostes de conservació i d’eliminació de documentació d’acord amb la normativa dictada per la Comissió Nacional d’accés, avaluació i tria documental  de la Generalitat de Catalunya.
  9. Elaborar inventaris, catàlegs, índexs i d’altres instruments de descripció documental per tal de facilitar d’una manera ràpida la documentació necessària per a la resolució d’un tràmit administratiu o bé d’una informació històrica.
  10. Establir les condicions del préstec de documents per a la consulta dels diferents departaments de l’Ajuntament i mantenir un registre de tots els documents prestats.

Responsable polític:
Josep M. Gironella

Responsable tècnic:
Marisa Roig Simon

Dades de contacte:
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries
Plaça Joc de la Pilota,1
17486 Castelló d’Empúries

Correu electrònic:
arxiu@castello.cat

Telèfon:
972 250 426 (Ext. 1239)

Xarxes socials:

Facebook

Instagram