Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SERVEIS > JOVENTUT

Actitud compromesa amb el col·lectiu jove

Des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es treballa amb un programa global d’intervenció en l’àmbit juvenil, es fa a través de les línies plantejades en un Pla Local de Joventut, de periodicitat quatre anual, per tal de contribuir en la millora del dia a dia dels i les joves del municipi.

Creiem en el treball comunitari, creiem en la transversalitat com a metodologia (entre departaments, entitats, centres educatius, famílies, agents socials…), tot i  que la premissa de treball principal, és  el contacte diari i directe amb el col·lectiu jove. És l’eina principal  per plantejar,  plegats quines són les polítiques socials adreçades a joves a proposar amb l’efectivitat i la transformació com a prioritat.

Els Espais Joves, actuen com a plataforma de relació amb els usuaris/es, ho fa amb la dinamització, concebuda com a ingredient imprescindible de la vida d’un poble. Esdevé un fenomen important perquè la seva pràctica contribueix a millorar la qualitat de vida que posteriorment tindran aquestes persones: les castellonines i els castellonins del futur.

Es busca actuar en diferents àmbits de la vida del jove i les seves famílies, Treballem transversalment des de la infància o a nivell escolar i anar acompanyant a les persones durant les diferents etapes de la seva vida. el Departament  de Joventut, reforça, òbviament, l’etapa des de que l’infant passa per  l’Institut i segueix fins que entra a l’etapa adulta.

Què ofereix el Departament  de Joventut ?

Busquem organitzar, donar suport i col·laborar en els programesprojectes i serveis que es descriuen en el Pla Local de Joventut. Tots ells es poden desglossar en uns  eixos bàsics i estan distribuïts en 2 dimensions:(Dimensió individual i comunitària) i en 2 grans línies d’actuació:

Emancipació Participació
formació
cultura
ocupació
habitatge
promoció de la salut
cohesió social
Interlocució
associacionisme
foment de la participació
inclusió

S’entén doncs que les actuacions proposades són cosa de tots/es i per a tots/es, que han de ser assumides -i en bona part realitzades- pels mateixos destinataris, els i les JOVES. Des del punt de vista del Departament  de Joventut, el que es busca és el desenvolupament integral dels joves. Aquest desenvolupament s’aconsegueix, no quan aquest és aportat des de fora (introducció de tecnologia, importació de recursos, aportació econòmica i humana, etc.), Aquest és un tipus de desenvolupament endogen, perquè pretenem que tingui lloc des de dins mateix del col·lectiu jove, fins i tot a nivell personal.

Destinatàries del projecte

Les persones destinatàries del projecte són els mateixos infants i joves, i de retruc també ho és tot el teixit social que els envolta (famílies, espais educatius, entitats…), i que acaben nodrint-se en diversos nivells de les actuacions del Departament, sobretot del procés personal, social i comunitari.

Espais Jove

L’Espai Jove és el centre de referència dedicat a atendre les necessitats i les demandes dels i les joves del municipi. Amb l’Espai Jove El Centro i l’ Espai Jove del Casal Cívic d’Empuriabrava s’obra una nova dimensió de treball.

L’Espai Jove exerceix d’olla que fa bullir tot el caldo de la dinamització juvenil:

 • activitats
 • formació
 • associacionisme
 • educació en el lleure
 • cohesió social,
 • dinamització
 • interlocució
 • cultura
 • esports
 • salut
 • treball

L’Espai Jove para bé l’orella a la quantitat de dubtes i suggereixes que generen els i les joves i que el tenen com a referent físic i com a buscador de solucions.

Responsable polític:
Laura Guerrero González

Responsable tècnic:
Agustí Puig

Xarxes Socials
Instagram
Facebook

ESPAI JOVE EL CENTRO
Ajuntament Castelló d’Empúries
Espai JOve
C/ Paireria, 14
17486 de Castelló d’Empúries
Tel. 972 156 323
joventut@castello.cat

Horari
Matins laborable de 9 a 13h i tardes de 16 a 19h

ESPAI JOVE DEL CASAL CÍVIC DE COMERCIAL ALBERES
Comercial Alberes 45 17487 Empuriabrava
joventut@castello.cat

Horari
De dilluns a divendres de 15h a 19h

Notícies relacionades

No hi ha contingut