Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Des del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament es treballa per tal d’identificar les necessitats educatives del territori i dissenyar, planificar i coordinar les activitats, projectes, programes i serveis que donin resposta a les necessitats detectades, d’acord amb les polítiques educatives del municipi.

Què s’ofereix?

 • Informació, acolliment i gestió de l’escolarització de l’alumnat fora del període oficial de preinscripció i matricula (Oficina Municipal d’Escolarització).
 • Informació, orientació i suport personalitzat per a millorar l’itinerari formatiu de les persones interessades.
 • Gestió de totes aquelles demandes, que siguin de competència municipal, que es facin des dels centres educatius públics d’infantil, primària i secundària del municipi i de les respectives AMPA.
 • Gestió i coordinació, conjuntament amb el Departament d’Educació, del Pla Educatiu d’Entorn (PEE).
 • Gestió i coordinació dels serveis socioeducatius per a infants i joves fora de l’horari escolar.
 • Gestió i coordinació de la Formació bàsica de persones adultes, conjuntament amb altres departaments implicats de l’Ajuntament.
 • Coordinació i seguiment del Protocol municipal d’absentisme escolar.
 • Gestió i coordinació del Consell d’Infants i Adolescents.
 • Coordinació i participació del Consell Escolar Municipal.
 • Gestió i coordinació, conjuntament amb el Departament d’Educació, del Programa de Formació i Inserció (PFI).
 • Gestió i coordinació, conjuntament amb el Departament d’Educació, de la Unitat d’Escolarització Municipal (UEC).

Responsable polític:
Laura Guerrero González

Responsable tècnic:
Irene Veciana Saguer

Dades de contacte:
ensenyament@castello.cat
Tel. 972 250 165

Localització:
Ajuntament Castelló d’Empúries
Plaça Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d’Empúries

Horari:
de dilluns a divendres de 8 a 14 h.