Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Escola Municipal de música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” és un servei educatiu municipal de difusió de la cultura musical, un centre públic obert a tothom i fortament arrelat al municipi. En el centre es duen a terme ensenyaments de música no reglats, estructurats en diferents programes docents que s’adeqüen a la diversitat de necessitats formatives de l’alumnat. L’equip docent està format per un grup interdisciplinari de professionals de reconeguda trajectòria.

L’escola municipal de música és un centre públic la titularitat del qual és de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries com a organisme autònom local.

Què oferim?

Iniciació:
Cursos destinats a potenciar l’educació i els hàbits musicals dels infants des dels 5 anys. Es treballa la música i el moviment, aspectes fonamentals que contribuiran al desenvolupament artístic i global dels infants.

Nivell elemental i mitjà no reglat:
Estudis que consten de les assignatures de llenguatge musical, instrument, cant coral i grups instrumentals a partir de 7 anys.

Música per adults:
Formació no reglada que consta de llenguatge musical i instrument per alumnes adults, tant si es volen iniciar en la música com fer un aprofundiment.

Instruments que oferim:
Flauta travessera, saxo, trompeta, piano, guitarra, violí, viola, contrabaix, flabiol, tiple, tenora, fiscorn.

L’escola està treballant per poder ampliar l’oferta d’instruments.

Activitats:
L’escola ofereix regulament audicions gratuïtes i obertes a tothom, on es mostra la feina feta I els alumnes tenen l’oportunitat de tenir l’experiència de tocar en públic.
Els alumnes participen a les festivitats del municipi i al festival Fem Música, del que l’escola és membre. Els grups de cant coral participen a les Activitats del SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya).
Regularment l’escola organitza cursos de temàtica diversa amb periodicitat variable, com classes magistrals o activitats conjuntes amb la biblioteca del municipi.

A qui ens adrecem ?
És un centre obert a tota la població, a partir de 5 anys, que procura fer una oferta prou atractiva per respondre a les inquietuds de la nostra ciutadania i adaptar-se a nous interessos.