Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sota el comandament del lloc de secretari/ària, les funcions d’assessorament legal preceptiu i fe pública dels acords assolits per part dels òrgans de l’Ajuntament i fe pública dels acords assolits.

Tasques que es duen a terme des del Departament

 • Preparació dels assumptes que han de ser inclosos a l’ordre del dia dels òrgans de l’Ajuntament, amb la redacció de les actes, i la continuació dels tràmits, bé sigui cap als departaments municipals, a organismes oficials, administracions públiques …..
 • Tramitació de les Resolucions d’Alcaldia
 • Gestió municipal dels processos electorals
 • Gestió dels processos de subvencions que sol·licita l’Ajuntament
 • Recursos contenciosos
 • Tràmit de publicació dels edictes
 • Assegurances municipals
 • Reglaments i ordenances municipals, no fiscals
 • Inici dels expedients de responsabilitat patrimonial
 • Gestió dels processos selectius de personal en coordinació amb el departament de RRHH
 • Coordinació de la contractació administrativa
 • Gestió i coordinació amb l’àrea de participació ciutadana

 

Responsable polític:
Alcalde

Responsable tècnic:
Secretari/ària de l’Ajuntament

Dades de contacte:
secretaria@castello.cat
Telèfon: 972250426

Localització:
Plaça Joc de la Pilota, 1 – 17486 Castelló d’Empúries

Horari:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h