Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient desenvolupa i té al seu càrrec les següents activitats i competències:

 • L’elaboració d’estratègies, plans i programes per a la recollida i gestió dels residus.
 • L’activitat inspectora en la gestió dels residus.
 • Els expedients sancionadors.
 • El control de les dades en matèria de producció de residus i la interlocució amb l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
 • L’elaboració d’ordenances, textos normatius i convenis de col·laboració.
 • La redacció de plecs de condicions tècniques per a la contractació de serveis.
 • La sol·licitud i justificació d’ajuts i subvencions a les administracions.
 • La participació en l’ordenament i la planificació urbanística.
 • La neteja de les lleres del municipi.
 • El seguiment ambiental i de la concessió del rec del Molí.
 • El control de les incidències a la xarxa hidrològica i de drenatge del municipi.
 • La dinamització i secretaria tècnica de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga.
 • La interlocució amb DIPSALUT i la sol·licitud de programes.
 • La coordinació amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
 • El control de gats i gossos al municipi.
 • El control dels gossos de races potencialment perilloses.
 • El control de la fauna urbana.
 • El control de plagues a les escoles.
 • La resolució i el seguiment de les incidències en relació al mosquit tigre.
 • El control de la plaga del morrut i el seguiment de les palmeres afectades.
 • El seguiment del programa de reintroducció del xoriguer petit.
 • La gestió i control de l’estat de les vies verdes i cicloturístiques.
 • El seguiment de les incidències en matèria d’arbrat viari.
 • El control de la xarxa de camins rurals del municipi.
 • Els treballs de recuperació ambiental de la platja de la Rubina.
 • L’organització de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
 • La promoció de l’autocompostatge.
 • Les campanyes d’educació ambiental i l’elaboració de material comunicatiu.
 • L’Agenda 21 escolar.
 • La resposta i resolució a les queixes ciutadanes en matèria ambiental.
 • La tramitació d’expedients administratius.

Responsable polític:
Joan Basí

Responsable tècnic:
Ramon Fortia i Rius

Dades de contacte:
mediambient@castello.cat
972 250 426 – 639 141 207

Adreça:
Plaça del Joc de la Pilota, 1 – 17486 Castelló d’Empúries

Horari:
dies i hores. De dilluns a divendres de 8,00 h a 14,00 h.