Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RECOMANACIONS PER A FER LA CONNEXIÓ DELS RESIDUALS D’UN HABITATGE A LA XARXA GENERAL.

  1. Cal agafar sempre que sigui possible el baixant principal de l’habitatge a sota de la banqueta sanitària de l’immoble, o bé el desguàs general, el més a prop possible de la vivenda.
  2. Construir una arqueta sifònica registrable, d’unes dimensions mínimes de 40 x 40 cms. A peu de vivenda, que permeti netejar si cal, el nou conducte fins la xarxa pública.
  3. La canonada des de l’arqueta esmentada fins la xarxa pública, es important realitzar-la amb tub de PVC de diàmetre 160 mm. Aquest diàmetre permet netejar amb mitjans mecànics en cas d’algun embús. En aquest tram de canonada s’ha d’evitar fer servir colzes de 90º i seguir una pendent uniforme en tot el seu recorregut.
  4. Per a la localització del punt de connexió, cal obrir el registre de la via pública, on es pot veure el tub encarat a la vivenda i que es situa generalment a peu de tanca, coincidint amb el límit de propietat.
    Aquesta operació també serveix per mesurar la profunditat a que es trobarà el punt de connexió.
  5. Un cop feta la connexió es obligatori enterrar o retirar la fossa sèptica, que un cop buidada s’ha d’omplir de sorra o terra, per tal de que no segueixi contaminant el medi.
  6. El termini per a fer la connexió es de un any i mig des de la posada en Servei de la xarxa municipal. Per tant el termini pel 4t sector acabarà el 31 de desembre de 2013 data en que tots els habitatges del sector han d’estar connectats.
  7. Cal demanar prèviament la connexió a l’Ajuntament, així com liquidar els drets de connexió en qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de La Vila o d’Empuriabrava. No s’exigirà llicència d’obres per a fer aquests treballs.