Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Departament de Benestar Social i Famílies té com a funcions les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, d’igualtat, de la gent gran, de les famílies, la infància i l’adolescència, d’immigració, de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals, de les persones amb disminució i dependències, així com gestionar els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials i establir polítiques per a la inclusió social. També s’encarrega de l’acció comunitària, de coordinar i gestionar la xarxa d’equipaments cívics i socials així com de la sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.