Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es tracta d´un servei que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d´edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores del dia , els 365 dies de l’any a través d´un terminal connectat a un centre d´atenció.

És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades que no requereixen d’atenció permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o d´habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el centre d´atenció i ser atesos.