Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

És un servei bàsicament intern per conjuntament amb els diferents departaments planificar, coordinar i gestionar les tasques i les necessitats del personal de l’ ajuntament

Tasques que es duen a terme des del Departament:

 

 • Coordinar, d’acord amb les necessitats i directives dels diferents departaments la planificació i gestió de tot el personal de l’ organització municipal
 • Participar en la definició dels models de gestió de recursos humans de la corporació.
 • Estudiar, assistir i assessorar a les àrees en les matèries a que es refereix la gestió de personal, elaborant les propostes de resolució i redactant els projectes de disposicions generals en la matèria.
 • Proposar als òrgans de govern els instruments de planificació dels recursos humans (plantilla i la relació de llocs de treball), així com altres fórmules i instruments com l’ organigrama i el manual de funcions.
 • Supervisar i verificar l’ administració de personal de l’ Ajuntament amb la finalitat que la mateixa la normativa legal i pressupostaria.
 • Diagnosticar les necessitats de personal i gestionar els processos de reclutament.
 • Gestionar i avaluar la formació del personal.
 • Dirigir i coordinar la prevenció de riscos laborals i procurar la salut laboral de tots els empleats/des municipals.
 • Atendre al personal al servei de l’ Ajuntament i als seus representants legals i sindicals.
 • Representar a l’ Ajuntament davant la representació sindical i ales reunions de la mesa general de negociació i la resta de meses sectorials.
 • Participar als processos selectius.

Més informació Portal de Transparència

Responsable polític:
Anna Massot Font

Responsable tècnic:
Guillem Sanz

Dades de contacte:
rrhh@castello.cat
Tel. 972 250 426   ext. 1266

Localització:
Plaça del Joc de la Pilota, 1 – 17486 Castelló d’Empúries

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 14h

 

Notícies relacionades

No hi ha contingut