Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Policia Local és un dels principals components dels cossos de seguretat d’àmbit local. La nostra actuació es basa en criteris d’implicació social, presencia en el territori, proximitat a la ciutadania i la voluntat de servei de tots els seus components.

Aquests principis bàsics i genèrics s’han d’adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i ciutadana i a l’eficàcia en l’assignació dels recursos disponibles.

Som un Cos de seguretat que depèn de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb competències, funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana. La nostre missió bàsica es vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir lliurement els seus drets i llibertats reconeguts per la llei. També garanteix el compliment de les diferents normes ( Ordenances i Lleis) per a un bon veïnatge.

La Policia Local de Castelló d’Empúries està constituïda com a Policia des de l’any 1985. Abans era un cos de Vigilants Municipals.

 

 

SERVEIS QUE OFEREIX LA POLICIA LOCAL:

Trànsit: Intervenció en accidents de trànsit, Controls de circulació, Protecció escolar, Senyalització, Senyalització especial en actes i festes, Inspeccions de transport escolar, Control d’estacionaments ( Guals i Estacionaments prohibits) i Educació vial / mobilitat segura a les escoles.

Seguretat ciutadana: Intervenció en actes i festes, patrulles, Intervenció en Furts, Delictes, sempre coordinats amb Mossos d’Esquadra, col·laboració amb Jutjats (Notificacions i Citacions judicials) i d’altres necessitats de la ciutadania.

Alarmes: Vigilància dels edificis públics, Intervenció immediata en senyals d’alarmes activades, inspeccions oculars i comunicació amb responsables.

Oficina d’Atenció al Ciutadà: Actes, Informes, Confecció de denúncies per furts, robatoris i Danys que no requereixen una investigació posterior.

Administració: Recepció del ciutadà a la comissaria per escoltar els problemes o necessitats dels ciutadans i posterior tractament de la informació, Operadors de ràdio i atenció Telefónica, Recepció i arxiu d’objectes trobats i recuperats i informació.

Oficina Tècnica: Control i gestió del programari i equipament informàtic, Gestió i manteniment de les bases de dades relatives a les incidències i dades personals, Memòria anual, Informes tècnics a companyies asseguradores per accidents de trànsit, Estadística d’accidents de trànsit, Actualització de la normativa, documentació de camp i normalitzada i administració de càmeres de vídeo vigilància policials i de trànsit.

Policia Medi Ambient: Serveis de Platges a l’estiu, Aplicació i control d’ordenances municipals, Control d’animals de companyia, Control de obres ( Llicències, Activitats i via pública), Control abocaments de runa i jardineria i protecció de la natura.

Violència de gènere / domèstica: Suport en temes relacionats amb els drets de les dones, Seguiment casos de violència domèstica, enllaç amb l’àrea de la dona de l’Ajuntament, Enllaç amb Mossos d’Esquadra per casos de violència domèstica i absentisme escolar, Enllaç amb Serveis Socials, Supervisió dels casos de protecció i Atenció i Intervenció (Grup d’encontre).

Mediació: Intervenció i Mediació en conflictes veïnals i aportació de possibles solucions.

 

UBICACIÓ

Adreça: Puigmal 1
Telèfon: 972451010
Fax: 972451100
Correu electrònic: policía@castello.cat

Horaris:

D’atenció al ciutadà:
les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Recepció de denúncies:
Mesos de Juliol i Agost de 8 a 20hores per incrementació de personal i la resta, segons possibilitats.

Tràmits administratius:
de 8 a 15 hores.