Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Sense títol (20 × 15 cm)

Contacte:
972 45 51 32
habitatge@castello.cat

Localització:
Casal Cívic d’Alberes (Centre Emprèn) Zona Comercial Alberes, 45, 17487, Empuriabrava

Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Responsable polític:
Antonio Martín Teniente

Responsable Tècnic:
Maria Pujol Pujadas

Retiment de comptes

 

 

 

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

L’Oficina Local d’Habitatge del municipi és un ens de titularitat local que col·labora amb la Generalitat i presta serveis especialitzats en matèria d’habitatge públic. L’objectiu és oferir els serveis relacionats amb matèria d’habitatge duent a terme funcions d’informació, assessorament i gestió de manera àgil, propera, eficaç i eficient.

Les accions dutes a terme es basen en el desenvolupament de polítiques locals en matèria d’habitatge. La finalitat d’aquestes és promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de l’accés a l’habitatge digne mitjançant la dinamització del mercat de lloguer, fomentant la conservació i la rehabilitació d’habitatges i garantint l’atenció i la informació ciutadana relativa a l’habitatge.

Serveis que s’ofereixen

  • Atenció ciutadana i informació en matèria d’habitatge.
  • Captació d’habitatge social i assequible.
  • Creació i gestió de la borsa de lloguer assequible municipal.
  • Promoció de la masoveria urbana amb la cerca d’habitatges potencials per a destinar-los a aquest model d’habitatge alternatiu i social de cessió concordant amb la premissa “persones que necessiten cases i cases que necessiten persones.”
  • Recerca d’alternatives per a l’execució de la promoció d’Habitatges de Protecció Oficial en règim tradicional o bé en règim cooperatiu.
  • Acompanyament a la tramitació dels ajuts en matèria d’habitatge.