Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vídeos

Tramitació d'ajuts i subvencions en línia

Subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021

Retiment de comptes 2021

Fer accessible l’habitatge al municipi a aquelles persones que hi volen viure de manera permanent
Elaborar un estudi dels habitatges buits del parc d’habitatges del municipi
Crear una borsa municipal d’habitatge. Recuperar la gestió directa del servei
Establir una línia d’ajuts a propietaris que apostin per la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer socia
Captar habitatge de protecció oficial per a col·lectius vulnerables i per a joves. Vetllar per trobar HPO que es puguin gestionar des de l’administració pública, i fomentar el lloguer social
Incrementar les bonificacions fiscals per fomentar el lloguer social
Explorar alternatives d’habitatge com cooperatives i altres mètodes col·laboratius
Donar suport a la mediació i la resolució de conflictes veïnals. Facilitar la comunicació en la resolució de conflictes
Masoveria urbana
Consolidació de l’Oficina Local d’Habitatge
Comunicació, assessoramenti acompanyament a la tramitació dels ajuts en matèria d’habitatge de les Administracions Públiques
Oferir alternatives als propietaris d’habitatges buits per fomentar el lloguer social
Grau d'execució del pressupost municipal 2021

El Servei d’Habitatge té com a objectiu desenvolupar la política municipal d’habitatge en el marc de les competències municipals. L’Oficina Local d’Habitatge concentra els serveis que al nostre municipi ofereix l’Administració pública relacionats amb l’habitatge per facilitar que la ciutadania pugui informar-se’n i dur a terme les gestions que calguin. Concretament, s’ofereixen quatre línies de serveis:

  • Punt d’atenció de l’Oficina Comarcal
  • Masoveria urbana
  • Atenció a la població en risc d’exclusió residencial en matèria de pobresa energètica
  • Programes locals d’habitatge.

Quins serveis oferim

  • Treballem per fer accessible l’habitatge al municipi a aquelles persones que hi volen viure de manera permanent.
  • Oferim atenció al públic i informació de tots els ajuts en matèria d’habitatge a les persones sol·licitants.
  • Recepcionem documentació i realitzem la verificació, la tramitació i el seguiment de les sol·licituds d’ajut per al lloguer i d’altres subvencions, comprovant la situació dels sol·licitants. • Informem els propietaris interessats en la inclusió del seu habitatge a la borsa i tramitem la documentació.
  • Assessorem la ciutadania sobre el deute hipotecari i altres problemàtiques generades per la pèrdua d’habitatge.
  • Promovem la masoveria urbana assumint la intermediació entre propietaris i possibles masovers.