Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Habitatge (2)

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

L’Oficina Local d’Habitatge del municipi és un ens de titularitat local que col·labora amb la Generalitat i presta serveis especialitzats en matèria d’habitatge públic. L’objectiu és oferir els serveis relacionats amb matèria d’habitatge duent a terme funcions d’informació, assessorament i gestió de manera àgil, propera, eficaç i eficient.

Les accions dutes a terme es basen en el desenvolupament de polítiques locals en matèria d’habitatge. La finalitat d’aquestes és promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de l’accés a l’habitatge digne mitjançant la dinamització del mercat de lloguer, fomentant la conservació i la rehabilitació d’habitatges i garantint l’atenció i la informació ciutadana relativa a l’habitatge.

Serveis que s’ofereixen

  • Atenció ciutadana i informació en matèria d’habitatge.
  • Captació d’habitatge social i assequible.
  • Creació i gestió de la borsa de lloguer assequible municipal.
  • Promoció de la masoveria urbana amb la cerca d’habitatges potencials per a destinar-los a aquest model d’habitatge alternatiu i social de cessió concordant amb la premissa “persones que necessiten cases i cases que necessiten persones.”
  • Recerca d’alternatives per a l’execució de la promoció d’Habitatges de Protecció Oficial en règim tradicional o bé en règim cooperatiu.
  • Acompanyament a la tramitació dels ajuts en matèria d’habitatge.

ESTUDI D’HABITATGES BUITS

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries

Retiment de comptes

 

 

 

Borsa d’habitatges de lloguer assequible municipal

Informació per a sol·licitants

🏠 Vols accedir a un habitatge de lloguer assequible?

Consulta els requisits establerts a l’article 6 de les bases reguladores de la borsa d’habitatges de lloguer assequible i presenta la sol·licitud!

Informació per a propietaris/àries

🏠 Tens un habitatge buit a Castelló d’Empúries o a Empuriabrava?

💡 T’agradaria llogar-lo sense preocupacions i amb totes les garanties?

Consulta els requisits establerts a l’article 5 de les bases reguladores de la borsa d’habitatges de lloguer assequible i presenta la sol·licitud.

Bases borsa de lloguer assequible

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges buits que es posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Assequible (pendent de nova obertura)

🏠 Tens un habitatge buit a Castelló d’Empúries o a Empuriabrava?

🛠️ L’habitatge necessita rehabilitació?

💡 T’agradaria llogar-lo sense preocupacions i amb totes les garanties?

Fes una ullada a les bases i sol·licita la subvenció!

Bases Subvenció