Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Àrea de Comunicació i Disseny és la responsable de donar a conèixer l’acció de govern de l’Ajuntament i  vetllar per la correcta projecció de la imatge institucional de la Corporació. També ajuda a la difusió de les activitats que realitzen les diferents associacions i entitats del municipi

La seva tasca és molt àmplia i transversal, per la qual cosa manté un treball permanent i constant amb les diferents àrees. També té com a objectiu apropar la institució a la població, per tal que tothom pugui estar informat de la seva activitat i involucrar-los en la vida municipal

Des de l’àrea,  a més, es dóna suport a l’equip de govern en la seva tasca de representació institucional i s’assessora, s’orienta i es planifiquen estratègies de comunicació i relacions públiques en l’organització i la difusió d’activitats i esdeveniments.

Els instruments per desenvolupar tota aquesta tasca són:

– Gestió de la relació amb els mitjans de comunicació
– Elaboració de notes de premsa i de l’agenda municipal
– Organització de rodes de premsa
– Recull de premsa diari
– Gestió d’anuncis
– Campanyes publicitàries
– Gestió del SETAC, newsletter municipal
– Xarxes socials
– Web municipal
– Disseny i repartiment del material informatiu d’actes i esdeveniments
– Comunicació institucional

Responsable polític:
Anna Massot Font

Responsables tècnics:

Dades de contacte:
alcaldia@castello.cat 
comunicacio@castello.cat
Tel. 972 250 426