Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Consell Escolar Municipal facilita que els agents implicats en la programació de l’ensenyament no universitari puguin trobar-se a través d’aquest òrgan de participació, de consulta i d’informació i parlar sobre de tots els temes educatius que d’alguna manera o altra afectin al municipi.

El Consell Escolar és presidit per l’alcalde o la regidora d’Ensenyament i hi tenen representació tots els centres educatius de primària i secundària, la llar d’infants, l’escola de música, el professorat, els pares i mares d’alumnes, el personal d’administració i de serveis dels centres, l’alumnat i els diferents grups polítics municipals.

El Consell Escolar Municipal es renova cada dos anys. La durada en el càrrec dels membres representants de l’Ajuntament és per Legislatura.

El reglament vigent del Consell Escolar Municipal de Castelló d’Empúries, ha estat aprovat amb data d’efecte de 25 de juny de 2014.