Habitatge

Mesures en matèria d’Habitatge incloses en el Reial Decret Llei 11/2020

Dins les mesures dictades pel Govern espanyol en el marc del Reial Decret Llei 11/2020 s’estableixen un conjunt de mesures amb referència a l’habitatge dirigides a famílies i col·lectius vulnerables.  1.Es suspenen els desnonaments sense alternativa d’habitatge Els casos en els que la persona arrendatària acrediti que es troba en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID19, que li impossibiliti trobar una alternativa per viure a la seva persona i amb les…

Read More

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries impulsa la Masoveria Urbana

La Masoveria Urbana és una forma alternativa, solidària i sostenible de garantir el dret a l’habitatge. Aquest tipus de contracte  consisteix en què el propietari d’un edifici o habitatge desocupat cedeixi el dret a viure en la seva propietat a una persona o grup de persones  que , a canvi de no pagar lloguer o pagar un lloguer molt baix, es comprometen a reformar i/o mantenir l’habitatge en bones condicions. El fet que hi hagi cases o pisos buits al…

Read More